LKS 45 Bujaków - strona oficjalna

Strona klubowa

Jesteśmy na Facebooku!!!

 
 

Historia

Historia Bujakowa

  Na przełomie  XII i XIII  wieku z mroków historii wyłania się Bujaków, jako wioska już zorganizowana,osadzona na prawie polskim. Równocześnie pojawia się kościół Bujakowski. Legenda widzi  św. Wojciecha jako założyciela świątyni, która nie ma jednak historycznego potwierdzenia. Najstarsza pisemna  wzmianka o  Bujakowie datuje się na  rok 1300. Z tego okresu  pochodzi  spis  miejscowości  płacących  dziesięcinę dla biskupstwa wrocławskiego.

Historycy twierdzą, że  pierwszy kościół został  zniszczony czasie najazdu tatarów w roku 1241.  Wybudowano  nowy, który  przetrwał  do wojen husyckich w 1430 r. Zniszczony, bo drewniany, dał powód do wybudowania trzeciego, ale już murowanego w 1500r. Kościół ten stoi do dnia dzisiejszego. Bujaków był świadkiem wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648), o czym  świadczy  mogiła, gdzie  pochowano  około  200 żołnierzy  protestanckich, na której postawiono  kapliczkę z figurą Matki Boskiej, był to rok 1627. Figura  ta  pochodzi ze starego kościoła, zniszczonego przez husytów. Odnaleziona i koronowana w 2000 r. dała początek Sanktuarium Matki  Boskiej Bujakowskiej Opiekunki Naturalnego Środowiska,  które ciągle się rozbudowuje.

Zabudowa Bujakowa była do XIX wieku drewniana. Z dawnego Bujakowa na uwagę  zasługuje  stary mur  okalający  kościół.  Krzyż  Pokutny z 1691 r. znajduje się w ogrodzie plebańskim. W miejscowości tej znajduje się  14  krzyży i  6  kapliczek  starych i nowych. Więcej  danych o krzyżach i kapliczkach pokazanych w folderze można  znaleźć w książce „Z historii Bujakowa”  ks. Jerzego  Kempy.

Nowy  budynek  dla  sióstr  zakonnych, nowa  straż  pożarna,  szkoła, dom pogrzebowy i nowy budynek wielofunkcyjny w którym znajdą się pomieszczenia sołtysa, lekarzy, poczty i wielkiej sali widowiskowo-rozrywkowej. Jest kilka zakładów przemysłowych jak:  Spółdzielnia  „Przełom”, Zakład „KAZ”, „Rolnik”, „AWBUD”, jest piekarnia pierników „Widera”, są sklepy.

Na 700 lecie Bujakowa posadzono 700 lip drobnolistnych, w ostatnich latach Bujaków zmienia się, powstaje coraz  więcej domów mieszkalnych, bo warto mieszkać w pięknym Bujakowie. Jest wioską ekologiczną, należącą do Mikołowa. W otoczeniu znajdują się piękne tereny rekreacyjne jak Ogród Botaniczny przy kościele, a na obrzeżach Góra Fiołkowa i lasy bukowe.

Klub został utworzony w roku 1945. Najwyższy poziom który reprezentowali piłkarze to A - klasa.

Aktualnie klub posiada dwie sekcje : piłki nożnej i tenisa stołowego.

Piłkarze swoje spotkania rozgrywają przy ulicy szkolnej w Bujakowie natomiast tenisistki w miejscowej sali gimnastycznej mieszczącej się w szkole podstawowej również przy ulicy szkolnej. Tenisistki występują w II lidze kobiet rywalizując w grupie 16 zespołów.